فرزانه غفاری

فرزانه غفاری

تجهیزات

من در کار تدوین هستم و عکاسی و فیلمبرداری را خیلی دوست دارم

نمونه کارهای من
هیچ نمونه کاری یافت نشد

تعرفه ها

من برای انجام دادن پروژه های شما معمولا با این تعرفه ها راحت ترم :)