کنگره بین‌المللی سیستم‌های کلان

پوشش تصویری در کنگره بین المللی "سیستم های کلان" در هتل اسپیناس تهران