فاطمه قاسمی

فاطمه قاسمی

عکاس خبرگزاری اواتصویر و عکاس مجله پیشخوان هستم
عکاسی کنسرت و عکاسی شخصی از بازیگران و ….. انجام دادم
دوربین canon 850 D و لنز 135-18

توجه: مسئولیت انتشار تمام محتویات این صفحه متعلق به کاربر #1224 فاطمه قاسمی است و پیکسمر هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. اگر نسبت به محتوای این صفحه شکایتی دارید با پشتیبانی پیکسمر در میان بگذارید تا اقدامات لازم جهت اصلاح آن انجام شود.
محدوده قیمت مورد نظر
از ۱,۰۰۰ تومان
تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هیچ محتوایی یافت نشد