علیرضا قربانی

علیرضا قربانی

همایش و رویداد مد و فشن غذا و رستوران پرتره (چهره) تولد و مهمانی بارداری خانوادگی دونفره حیوانات خانگی فارغ التحصیلی پروفایلی کودک خبری

تجهیزات

سلام و درود خدمت شما خوب اگه بخوام از روحیات خودم بگم میشه گفت خیلی منعطفم و بسته به محیط و شرایط می تونم تغییر کنم و یکی از خصوصیات بارزم صبر و حوصله زیادم هست برای همین برام مهم نیست که چقدر وقت بزارم تا کاری که تحویل میدم بی نقص باشه و خوب سعی در تزریق خلاقیت و نوآوری توی هر پروژه رو دارم .

نمونه کارهای من
img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار img: نمونه کار

تعرفه ها

من برای انجام دادن پروژه های شما معمولا با این تعرفه ها راحت ترم :)