عکاس زوج و کودک , ساخت فیلمهای چالشی برای تولید محتوا
توجه: مسئولیت انتشار تمام محتویات این صفحه متعلق به کاربر #989 شادی اصغری است و پیکسمر هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. اگر نسبت به محتوای این صفحه شکایتی دارید با پشتیبانی پیکسمر در میان بگذارید تا اقدامات لازم جهت اصلاح آن انجام شود.