امیر (حمید) صدری زاده

امیر (حمید) صدری زاده

تصویربردار هستم، فیلم کوتاه ،تیزر و مستند

توجه: مسئولیت انتشار تمام محتویات این صفحه متعلق به کاربر #684 امیر (حمید) صدری زاده است و پیکسمر هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. اگر نسبت به محتوای این صفحه شکایتی دارید با پشتیبانی پیکسمر در میان بگذارید تا اقدامات لازم جهت اصلاح آن انجام شود.
محدوده قیمت مورد نظر
از ۱,۰۰۰ تومان
تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هیچ محتوایی یافت نشد