6سال سابقه عکاسی در ژانر مدلینگ.تولد.مستند.شرکتی.فرمالیته.عروسی.نمایشگاهی.کودک .خبری.رویداد.
توجه: مسئولیت انتشار تمام محتویات این صفحه متعلق به کاربر #417 فاطمه شایق است و پیکسمر هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. اگر نسبت به محتوای این صفحه شکایتی دارید با پشتیبانی پیکسمر در میان بگذارید تا اقدامات لازم جهت اصلاح آن انجام شود.