تقریبا تو هر ژانری میتوم عکاسی کنم.
توجه: مسئولیت انتشار تمام محتویات این صفحه متعلق به کاربر #1477 بهرام تیموری است و پیکسمر هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. اگر نسبت به محتوای این صفحه شکایتی دارید با پشتیبانی پیکسمر در میان بگذارید تا اقدامات لازم جهت اصلاح آن انجام شود.