پدر، پسر، روح‌القدس

تئاتر "پدر، پسر، روح‌القدس" در تماشاخانه شانوی تهران