آیین رونمایی از استارت‌آپ های خانه نوآوری

دموشوی خانه نوآوری در باغ کتاب تهران (معرفی استارت‌آپ‌ها)